Łódzka 241 42-200 Częstochowa

Psychoterapeuta, specjalista ds. przemocy i interwencji kryzysowej.

Ukończyła 5,5 letni całościowy kurs podyplomowy Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię par oraz rodzin. Dzięki Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie I i II stopnia zyskała doświadczenie w pracy z osobami doznającymi przemocy oraz tymi, które w radzeniu sobie z trudnościami wykorzystują agresję. Prowadzi warsztaty dla osób stosujących przemoc. Ma doświadczenie w interwencji kryzysowej.

Stara się nie oceniać, uważnie słuchać pacjentów i podążać za ich potrzebami.

Prywatnie lubi spędzać czas ze znajomymi, słuchać muzyki.