Magdalena Orszulak

Ukończyłam studia wyższe na kierunku psychologia, specjalność kliniczna oraz studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Posiadam wieloletni staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwojowymi i zagrożonymi niedostosowaniem społecznym. Uczestniczyłam i koordynowałam różnego rodzaju projekty dotyczące uzależnień i stresu. Regularnie biorę udział w szkoleniach dotyczących m.in. tematyki emocji, wsparcia w sytuacjach trudnych.

Zajmuję się prowadzeniem konsultacji psychologicznych, interwencji w sytuacjach kryzysowych oraz udzielaniem wsparcia psychologicznego. Za podstawę współpracy z pacjentami uważam autentyczną, empatyczną relację terapeutyczną, opartą na wzajemnym szacunku, zaufaniu i partnerstwie. Tworząc atmosferę otwartości i bezpieczeństwa skupiam się na rozpoznawaniu natury trudności pacjentów i osiąganiu przez nich stanu równowagi psychicznej.

Specjalizuje się w:

Psychoterapia dorosłych i młodzieży
 • Depresja, obniżenie nastroju, smutek, bezsilność,
 • Niskie poczucie własnej wartości, poczucie winy,
 • Apatia, niechęć do działania,
 • Myśli samobójcze,
 • Ataki paniki,
 • Problemy ze snem,
 • Odczuwanie lęku, niepokoju,
 • Kryzys emocjonalny,
 • Traumy i straty,
 • Trudności Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA),
 • Uzależnienia behawioralne.
Psychologia
 • Konsultacje z rodzicami dotyczące trudności wychowawczych,
 • Konsultacje dotyczące trudnych momentów w życiu.
Psychoterapia dziecięca
 • Niedostosowanie społeczne
 • Zespół Aspergera
 • Brak poczucia własnej wartości
 • Problemy z samoakceptacją
 • Mała odporność na stres
 • Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych w rodzinie (śmierć bliskiej osoby, rozstania)
 • TUS – trening umiejętności społecznych
 • Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną