Mediacje

W niektórych sytuacjach spornych, konieczna jest interwencja osoby z zewnątrz, która dzięki obiektywnemu spojrzeniu na problem, będzie potrafiła stworzyć bezpieczną przestrzeń do dialogu i wypracowania konsensusu. Taką rolę może odegrać mediator.
Mediacje dają szansę na doprowadzenie do ugodowego, satysfakcjonującego skonfliktowane strony, rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, czyli neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg rozmów, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

W Help Cafe proponujemy mediacje rodzinne, cywilne, karne i gospodarcze.

 

Mediacje Częstochowa

Chcesz ugodowo rozwiązać spór?
Skontaktuj się z nami!