Bogusław Barański

Dyrektor Centrum, dyplomowany coach, trener, mentor, psychoterapeuta, seksuolog w trakcie specjalizacji.

Absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie bronił pracę magisterską z psychologii. Ukończył studia podyplomowe z Coachingu i Mentoringu na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Ukończył Akredytowany Kurs Psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii. Absolwent Interdyscyplinarnych Studiów nad dzieciństwem i prawami dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest w trakcie specjalizacji z seksuologii w Collegium Humanum w Warszawie.

Jego działalność terapeutyczno – rozwojowa jest oparta na nurcie eriksonowskim, logoterapii, psychologii relacji oraz na Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej.

Od ponad 10 lat pracuje indywidualnie oraz z grupami mężczyzn, kobiet nad relacjami w związkach, prowadząc sesje i warsztaty w Polsce, Szwecji i w Niemczech.

Cechuje go ogromna wrażliwość i empatia, duża asertywność i konsekwencja, umiejętność aktywnego słuchania, praca intuicyjna, szukanie rozwiązań i szans, odkrywanie możliwości i perspektyw, umacnianie poczucia własnej wartości klienta.

Twórca Fundacji Volto Amore, Instytutu Rozwoju I NEED… oraz grup rozwojowych dla kobiet i dla mężczyzn w Szwecji. Jest autorem wielu warsztatów i szkoleń.

W naszym Centrum będzie zajmował się szczególnie terapią par.