Łódzka 241 42-200 Częstochowa

Mediacje


Dają szansę na doprowadzenie do ugodowego, satysfakcjonującego skonfliktowane strony, rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej, czyli neutralnego i bezstronnego mediatora, który wspiera przebieg rozmów, łagodzi powstające napięcia i pomaga w dojściu do porozumienia.

Proponujemy mediacje rodzinne, cywilne, karne i gospodarcze.


Umów wizytę