Łódzka 241 42-200 Częstochowa

Jest psychologiem i psychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Dyplom psychologa uzyskała na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie oraz Akredytowany Kurs Psychoterapii w Katowickim Instytucie Psychoterapii, nurt systemowo - ericksonowski.

Zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapią osób dorosłych oraz starszej młodzieży. Pracuje z osobami uzależnionymi, pochodzącymi z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia, borykających się z obniżonym nastrojem, stanami lękowymi czy nerwicą. Współpracuje także z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej, doświadczającymi przemocy fizycznej i emocjonalnej.

W pracy z klientem ważna dla niej jest współpraca, wspólne poszukiwanie możliwości i rozwiązań, które przyniosą pozytywne zmiany. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.