Łódzka 241 42-200 Częstochowa

Terapia rodzinna


Robert Burns napisał kiedyś: "Szczęściem jest posiadanie dużej, kochającej, dbającej i bardzo blisko ze sobą związanej rodziny – tyle, że w innym mieście."

A jak osiągnąć szczęście jeśli nasza rodzina jest nie tylko w tym samym mieście, ale i w tym samym domu?

Rodzina poza tym, że jest podstawową komórką społeczną oraz fundamentem rozwoju człowieka jest też lepiej lub gorzej funkcjonującym systemem opartym na wzajemnym oddziaływaniu jej członków na siebie. W dzisiejszych czasach rodziny narażone są na wiele zawirowań oraz borykają się z wieloma problemami; trudnościami w komunikacji, konfliktami, problemami wychowawczymi, chorobami alkoholowymi, nagłymi zmianami sytuacji życiowej, uzależnieniami, brakiem więzi i zrozumienia itp.

Terapia rodzinna jest formą psychoterapii, która rozpatruje funkcjonowanie rodziny jako całości. Trudności jednej osoby nie pozostają bowiem bez wpływu na pozostałych domowników i odwrotnie - rozpatrywanie problemów jednego członka rodziny bez poznania funkcjonowania całego systemu, w niektórych przypadkach jest po prostu niepełne i niewystarczające.

Jeśli chcesz poprawić funkcjonowanie swojej rodziny, szukasz profesjonalnego i obiektywnego wsparcia w trudnej sytuacji życiowej lub porozmawiać o swoich problemach w bezpiecznym miejscu, jakim jest gabinet psychoterapeutyczny – zadzwoń do HelpCafe - centrum psychoterapii i rozwoju i umów się na spotkanie albo zaplanuj z terapeutą terapię rodzinną.


Umów wizytę